کلوب های فلای بورد

              

  • photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۳_۱۵-۳۱-۵۶_2photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۳_۱۵-۳۱-۵۶_2
  • photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۳_۱۵-۳۱-۵۷photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۳_۱۵-۳۱-۵۷
  • photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۳_۱۵-۳۱-۵۸photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۳_۱۵-۳۱-۵۸
  • photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۳_۱۵-۳۱-۵۸_2photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۳_۱۵-۳۱-۵۸_2
  • photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۳_۱۵-۳۱-۵۹photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۳_۱۵-۳۱-۵۹
  • photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۳_۱۵-۳۱-۵۹_2photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۳_۱۵-۳۱-۵۹_2
  • photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۳_۱۵-۳۲-۰۰photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۳_۱۵-۳۲-۰۰
  • photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۳_۱۵-۳۲-۰۰_2photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۳_۱۵-۳۲-۰۰_2

Simple Image Gallery Extended

درباره ما

این ورزش مهیج در بهار سال 1391 با سعی و تلاش فراوان پرسنل محترم شرکت پیشگامان صنعت پیشرانه های آبی وارد کشور ایران گردید و در مهرماه 1392 در مسابقات کشوری جت اسکی  بطور رسمی به مردم معرفی گردید.

پس از آن نیز با اجرای یک نمایش هماهنگ در اختتامیه مسابقات کاپ آزاد جت اسکی در جزیره کیش نظر مردم را بیش از پیش به خود جلب نمود.

کلوپ های ما در نقشه